We gaan weer beginnen!!

Vanaf zondag 24 mei gaan wee weer boulen. Alle leden hebben donderdag 14 mei een mededeling gehad dat we onder strenge RIVM- en kabinetsrichtlijnen weer kunnen spelen. Op 6 banen kunnen 24 spelers aan de gang. Zondag 24 mei is reeds volgeboekt. Wij gaan er voor zorgen dat alle leden die willen spelen voldoende mogelijkheden […]

Aftreden van Marius Verpalen als voorzitter.

Tijdens de Algemene ledenvergadering van 5 maart is Marius Verpalen, na 8 jaar voorzitterschap, afgetreden. Het afscheid na zoveel jaren en na zo veel verdiensten voor de SV Kampong Jeu de Boules was emotioneel. Marius zelf keek met veel plezier terug op zijn voorzitterschap. Er is tijdens die periode veel tot stand gebracht. De Jeu […]

Besluiten van de algemene ledenvergadering.

Op donderdag 5 maart zijn tijdens de algemene ledenvergadering, die door 23 leden is bijgewoond, de volgende belangrijke besluiten genomen. De exploitatierekening 2019 en de Balans per 31-12-2019 zijn goedegekeurd. De kascommissie heeft een goedkeurende verklaring afgelegd. Het bestuur is door de vergadering gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid; Mevr. Stephanie Stokvis is benoemd tot […]

Martin clubkampioen 2019

Hij had ’s ochtends zijn shirt “Ik ben niet arrogant, wel de beste” uit de kast gehaald en aangetrokken. Was het de goden verzoeken of was er sprake van overdreven zelfverzekerdheid? Na de gewonnen barrage ( 5-0) tegen Fred Buré bleek het zelfverzekerdheid te zijn. Martin werd zondag tijdens de finale van het clubkampioenschap voor […]