Kampong Jeu de Boules
Ons bestuur
Mededelingen van het bestuur
Algemene ledenvergadering(ALV)
Contact

Kampong Jeu de Boules

kampong1 S.V.Kampong is de grootste Nederlandse omnisportvereniging met meer dan  5400 leden.
 De vereniging telt een Hockey, een Voetbal, een Cricket, een Squash, een  Tennis en een Jeu de Boules vereniging.
 Op 29 september 1902 werd de Utrechtse voetbal en cricket vereniging Kampong opgericht.
 Tot de omnivereniging behoort S.V. Kampong Hockey die met meer dan 3000 leden de grootste hockeyclub van Nederland is.
Hockey was in 1935 de derde sport die bij Kampong kon worden gespeeld. Op 1 april 1978 volgde Squash en op 18 mei 1979 Tennis. De Jeu de Boules vereniging is officieel opgericht op 1 juni 1987 en telt op dit moment 60 enthousiaste leden.

De naam Kampong is afkomstig van het Indische woord "Kampong" dat "omheind erf" betekent. De oprichters waren allemaal afkomstig uit dezelfde omheinde wijk in Utrecht, de Zeeheldenbuurt achter het voormalige Ooglijdersgasthuis in de F.C.Donderstraat, waar toen veel Indiëgangers woonden.

Het adres van onze accommodatie is Laan van Maarschalkerweerd 14, 3585 LJ Utrecht. Het postadres is  J.C.Welle, secretaris SV Kampong Jeu de Boules, Oostwijk 39, 3461 GP Linschoten.

 

       1986  SV KAMPONG JEU DE BOULES   2016

 

 

Ons bestuur

Marius Verpalen
 Hans Welle
 Gerrit van Noortwijk
 Ernst van der Pas
 President
 Secretaris
 Penningmeester
 Accomodatie,evenementen en verhuur
tel: 06- 45696929
tel: 06 - 24795776    
 
 tel: 06 - 24935260
welle.jc@gmail.com

hetger@planet.nl
 pasklaarevents@planet.nl

 

Namens het bestuur: Netteke den Boer , sociale contacten: tel: 06 - 55133556

Mededelingen van het bestuur

Besluiten Algemene leden vergadering 10 maart 2016

In deze vergadering zijn de volgende besluiten genomen:

1 Het verslag van de bijzondere ALV van 11-6-2015 is goedgekeurd.

2 De exploitatierekening 2015 en de Balans per 31-12-2015 zijn goedgekeurd.

3 De begroting 2016 is goedgekeurd.

4 De vergadering heeft ingestemd met de herbenoeming van Gerrit van Noortwijk als

   penningmeester en Hans Welle als secretaris.

5 De vergadering heeft ingestemd met de benoeming van Lex van Beurten tot lid van de 

   kascommissie.

Het bestuur

15 maart 2016

Algemene ledenvergadering(ALV)

Uiterlijk 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar houdt onze vereniging een algemene ledenvergadering, de jaarvergadering. In de jaarvergadering komt ondermeer aan de orde:
*    Het jaarverslag en de rekening en verantwoording (balans en staat van baten en lasten, inclusief toelichting)
*    Benoeming van een lid van de kascommissie
*    Voorziening in eventuele vacatures
*    Voorstellen van het bestuur of de leden
De besluitendie die genomen zijn in de ALV van 19 maart 2015 en die van donderdag 11 juni 2015 zijn te vinden onder "Mededelingen van het bestuur".

 

Contact

contact7

Eindejaarsetentje vrijdag 9 december in het Cricketclubhuis.

kerst 16

Alle leden hebben een uitnodiging ontvangen voor dit laatste bijzondere evenement in 2016. Aanmelden kan tot en met zondag 4 december bij Hans Welle (welle.jc@gmail.com) of 06-24795776. Het menu ziet er weer veelbelovend uit. Dus alle reden om aan te schuiven.

Het bestuur, 23 november 2016

Lex clubkampioen 2016

IMG 3227

Hij heeft er 12 jaar op moeten wachten voordat Lex dit jaar zijn tweede titel als clubkampioen binnenhaalde. Het frisse oktoberweer was kennelijk een goede basis om, zij het met een klein verschil met Martin, de titel weer te veroveren. Een mooie en verdiende overwinning die door een groot en deskundig publiek werd gadegeslagen. Uit betrouwbare bron werd duidelijk dat Lex pas laat in het seizoen wilde pieken. Dat is wel gelukt. Of dit toeval was of strategie daar verschillen de meningen over. Lex, Martin, Fred Buré en Samuel hebben er mooie wedstrijden van gemaakt. In de eerste 2 partijen waren de teams redelijk tegen e;lkaar opgewassen: 13-10 en 13-8, in de derde partij ging het razend snel naar 13-0
De eindstand is Lex 4 punten, score 36, 2e Martin 4 punten, score 34, 3e Fred Buré 4 punten, score 26 en 4e Samuel 0 punten, score 18.
De overige 31 aanwezige leden hebben voor de "fun" gespeeld en tussendoor genoten van de lekkere hapjes die de barploeg heeft gemaakt. Het was een mooie afsluiting van het seizoen. Rest nog dit jaar het Eindejaarsetentje op vrijdag 9 december in het Cricketclubhuis.

clubk  2016

 

HW,26 oktober 2016

 Kampong Jeu de Boules haalt het Sinterklaasjournaal.

                 

                      Sint 16

 

Elke fervente Sinterklaasjournaal kijker heeft op dinsdag 15 november op NPO 3 natuurlijk ons jeu de

boulesterrein (even) gezien. Enkele  jeu de boulesballen, een butje en de benen van Samuel 

waren ongeveer 10 seconden in beeld. Zo zie je

maar weer wij halen zelfs, zij het voor maar heel even, het Sinterklaasjournaal. 

Wil je het ook zien. Kijk op YouTube.

HW, 18-11-2016

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Jeu de boulen na afsluiting seizoen alléén op zondag.Trainingsavond vervalt !!!

Voor zover het weer het toelaat en er geen renovatiewerkzaamheden op ons speelterrein plaats vinden kan er ook voorlopig nog op de zondag, aanvang 11.30 uur, gespeeld worden. Hans Creton regelt dit. De trainingsavond op donderdag vervalt.

Het bestuur

8 november 2016

AGENDA OKTOBER - DECEMBER

Bijzondere evenementen

*  Op 1 oktober start de wintercompetitie van onze 2 wedstrijdteams. Kampong speelt zijn thuis-wedstrijden in het Pétanque centrum, Galecopper-zoom 1, Nieuwegein. Aanvang 12.00 uur

Zaterdag 1 oktober                  Uitslag

Kampong 1 Kampong 2               4-4

Zaterdag 15 oktober

Kampong 1 - Les Cailloux 8        4-4

De Nijeboulers - Kampong 2       5-3

Zaterdag 29 oktober 

Cercle de Pétanque 3 - Kampong 1  4-4

JBV de Gemshoorn- Kampong 2       3-5

Zaterdag 12 november

Les Cailloux - Kampong 1                 6-2

Kampong 2 - les Taxateurs               3-5

Zaterdag 26 november

Kampong 1 - Les Taxateurs 3           1-7

Kampong 2 - Les Cailloux 8              3-5

 * Eindejeaarsetentje: vrijdag 9 december, aanvang 17.30 uur

 Zaterdag 10 december (vervolg NJBB competitie)

De Nijeboulers 4 - Kampong 1

Cercle de Pétanque 3 - Kampong 2

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 
Lustrum 2016, Boules Culinair 9 juli

comitee1

De weergoden waren ons gunstig gezind, Samuel had het speelveld tot in de puntjes gesoigneerd. Het oorspronkelijke programma was aangepast en ingekort, zodat we om 16.00 uur, na enthousiasmerende woorden van Nicoline, met ruim 30 spelers zijn gaan boulen. Hans Créton werd met overmacht winnaar en Uschi pakte afgetekend de poedelprijs. De ambiance op deze lustrumdag was feestelijk en het culinaire deel werd het hoogtepunt. Velen hadden een culinair hoogstandje bereid dat ons allen blij heeft verrast. Het voortraject was niet geheel zonder zorgen verlopen omdat het animo voor deze nieuwe formule aanvankelijk niet zo groot leek te zijn. Zo zie je maar weer. De gerechten waren zeer gevarieerd, heerlijk en overvloedig De président heeft de overtuiging dat je altijd moet beseffen waar je vandaan komt. Dit keer bracht zijn koloniale geheugen hem op de gedachte dat de leden van de lustrumcommissie (Nicoline, Wil en Ernst) een traditionele prijs verdiend hadden. Zij ontvingen ieder een prachtige, harige, klotsende kokosnoot. Ontroerend om te zien dat even later met deze noten gebouled werd. Het beeld van de oerkampongers in de Indische archipel. Hulde aan de lustrumcommissie voor deze zeer geslaagde dag.

Marius,

22-7-2016

De fotoreportage van beide dagen klik hier

einde lidmOpzeggen?

Liefst niet, maar als het niet anders kan, dan graag schriftelijk of per e-mail bij de secretaris (welle.jc@gmail.com) voor 31 december 2016.

Het bestuur, 23 november 2016

   UPDATE : 17 oktober
Op maandag 29 augustus wordt een start gemaakt met de bouw van het nieuwe clubhuis.

bouw 2016

Veld 1 is intussen van zijn kunstgras ontdaan en wordt vanaf maandag 29 augustus bouwplaats. Ook een deel van het huidige clubhuis wordt gesloopt. Wil je precies weten hoe de vlag er bij hangt en wat er allemaal staat te gebeuren, klik op de afbeelding.

Wil je vast een virtuele tocht door het nieuwe clubhuis maken klik dan op de onderstaande link. Leuk en zeker de moeite waard.

https://www.youtube.com/watch?v=0NQysasVDZw

Het bestuur

26 augustus 2016 

 

 

contact7

Gepubliceerd op 05 februari 2015
Geschreven door Jose van Baaren Hits: 21868

medicortmalta