Agenda maart en april 2017
 

Zondag 2 april start van het speelseizoen.Aanvang wedstrijden 11.30 uur.


Maandag 17 april, 2de Paasdag, Paasontbijt, aanvang 10.30 uur. Info volgt.

 

Donderdag 27 april Koningsdag, aanvang 11.30 uur.

 

HW, 27 maart 2017

 
Kampong Jeu de Boules
Ons bestuur
Mededelingen van het bestuur
Algemene ledenvergadering(ALV)
Contact

Kampong Jeu de Boules

kampong1 S.V.Kampong is de grootste Nederlandse omnisportvereniging met meer dan  5400 leden.
 De vereniging telt een Hockey, een Voetbal, een Cricket, een Squash, een  Tennis en een Jeu de Boules vereniging.
 Op 29 september 1902 werd de Utrechtse voetbal en cricket vereniging Kampong opgericht.
 Tot de omnivereniging behoort S.V. Kampong Hockey die met meer dan 3000 leden de grootste hockeyclub van Nederland is.
Hockey was in 1935 de derde sport die bij Kampong kon worden gespeeld. Op 1 april 1978 volgde Squash en op 18 mei 1979 Tennis. De Jeu de Boules vereniging is officieel opgericht op 1 juni 1987 en telt op dit moment 60 enthousiaste leden.

De naam Kampong is afkomstig van het Indische woord "Kampong" dat "omheind erf" betekent. De oprichters waren allemaal afkomstig uit dezelfde omheinde wijk in Utrecht, de Zeeheldenbuurt achter het voormalige Ooglijdersgasthuis in de F.C.Donderstraat, waar toen veel Indiëgangers woonden.

Het adres van onze accommodatie is Laan van Maarschalkerweerd 14, 3585 LJ Utrecht. Het postadres is  J.C.Welle, secretaris SV Kampong Jeu de Boules, Oostwijk 39, 3461 GP Linschoten.

 

De renovatie van onze accommodatie is in volle gang. Zie ook Kampong Jeu de Boules/herinrichting.

                  Goot                    reno 17

 (foto's: Ernst van der Pas)

 

Ons bestuur

Marius Verpalen
 Hans Welle
 Gerrit van Noortwijk
  
 Président
 Secretaris
 Penningmeester
 
tel: 06 - 45696929
    tel: 06 - 24795776    
 
 
welle.jc@gmail.com
 

 

Namens het bestuur:      Sociale contacten                 : Netteke den Boer,  tel: 06-55133556                                       Verhuur en evenementen     : Martin Splinter   ,   tel: 06-17508449                                                                    mmsplinter@hotmail.com

Mededelingen van het bestuur

Besluiten Algemene leden vergadering 10 maart 2016

In deze vergadering zijn de volgende besluiten genomen:

1 Het verslag van de bijzondere ALV van 11-6-2015 is goedgekeurd.

2 De exploitatierekening 2015 en de Balans per 31-12-2015 zijn goedgekeurd.

3 De begroting 2016 is goedgekeurd.

4 De vergadering heeft ingestemd met de herbenoeming van Gerrit van Noortwijk als

   penningmeester en Hans Welle als secretaris.

5 De vergadering heeft ingestemd met de benoeming van Lex van Beurten tot lid van de 

   kascommissie.

Het bestuur

15 maart 2016

Algemene ledenvergadering(ALV)

De algemene ledenvergadering (ALV) wordt gehouden op donderdag 23 maart 2017, aanvang 20.00 uur, in lounge 1 van het clubhuis.

De agenda volgt.

Het bestuur,

1 maart 2017

 

Contact

contact7

regelwijziging

regelw 17

Op het congres van de FIPJP op Madagascar, ja ook daar wordt gejeudebouled, is een aantal spelregelwijzigingen aangenomen. Deze gaan, ook voor Nederland, in op 1 maart 2017. Naast een aantal kleine en administratieve zaken is de belangrijkste regelwijziging de volgende.

Uit gooien van het but.

De equipe die het recht heeft het but uit te gooien- hetzij omdat het de toss gewonnen heeft, hetzij omdat het de voorafgaande werpronde gewonnen heeft krijgt hiervoor één poging. Bij een onreglementaire uitworp heeft de andere equipe het recht het but op elk willekeurig, reglementair toegestaan, punt neer te leggen. In elk geval behoudt de equipe die er niet in was geslaagd het but reglementair uit werpen wel het recht op het werpen van de eerste boule.

Het bestuur, 27 februari 2017

Trainingsavond
Ingaande 6 april wordt er weer op de donderdagavond vanaf 19.30 uur getraind o.l.v. Hans Créton

 Uitnodiging Paasontbijt

                    Paas 2017

Aangeboden door NR14 op maandag 17 april, 2de Paasdag, aanvang 10.30 uur, in het Kampong clubhuis. Alle jeu de boulesleden worden hiervoor uitgenodigd. Aanmelden tot en met zondag 9 april bij Hans Welle (welle.jc@gmail.com) of op de flip-over bij "Seesigt". Daarna,dus na het paasontbijt, om ca. 11.30 uur, boulen om de Moustache beker.

Het bestuur,

25 maart 2017

++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 Besluiten van de ALV van 23 maart 2017.

Tijdens de ALV, waar 25 leden aanwezig waren zijn de volgende besluiten genomen.

1. Het verslag van de ALV van 10 maart 2016 is goedgekeurd.

2. De exploitatierekening 2016 en de Balans per 31-12-2016 is goedgekeurd.

3. De begroting 2017 is goedgekeurd.

4. De benoeming van Fred Buré tot lid van de kascommissie is goedgekeurd.

5. Met een toespraak van de voorzitter, bloemen en een cadeautje is afscheid genomen van Ernst  van der Pas als bestuurslid.

 Na afloop van de vergadering hebben we met een drankje de avond afgesloten.

Het bestuur,

25 maart 2017

Ernst bedankt!

IMG 3241        

 

 

 

 

 

Op onze ledenvergadering van 23 maart heeft Ernst van der Pas na een flink aantal jaren zijn bestuursfunctie beëindigd. Jarenlang heeft hij zich ingespannen voor het Jeu de Boules op Kampong.Onvermoeibaar en met grote inzet, hij was er steeds. Altijd maar zorgen dat alles in orde was om ons te laten boulen. Datzelfde geldt voor al die evenementen die er de laatste jaren op onze accommodatie plaats vonden. Kortom onmisbaar voor een geslaagde boulesdag.

Ernst, nogmaals heel veel dank dat je dit voor Kampong Jeu de Boules hebt gedaan.

Het bestuur

28 maart 2017

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Start inschrijving obligatielening "Geef Kampong energie".

Duurz 17 De  bouw van ons nieuwe clubhuis is zichtbaar in volle gang en gaat voorspoedig. Een belangrijke ambitie is dat we een duurzaam clubhuis neerzetten, waarvoor we duurzame maatregelen gaan nemen. Zo kunnen de jaarlijkse energiekosten gereduceerd worden en de belasting op het milieu tot een minimum worden beperkt. Hierbij vraagt Kampong haar leden voor support om met elkaar de hiervoor benodigde gelden bijeen te brengen. Zie voor verdere details de home-page door te klikken op de link: www.kampong.nl

 Het bestuur

12-2-2017

 

 

 

 

 
 
Wedstrijdprogramma 2017

Kampong speelt zijn thuiswedstrijden

bij PVN, Galecopperzoom te Nieuwegein

Aanvang wedstrijden 12.00 uur

Zaterdag, 26 februari 2017

Kampong 2 - De Gemshoorn 2    4-4

Kampong 1 - Cercle 3                 3-5

Zaterdag 11 maart 2017

Kampong 1 - Les Cailloux 9      3-5

Les Taxateurs 3 - Kampong 2   7-1

Zaterdag 25 maart 2017

Les Taxateurs 3 - Kampong 1 

Les Cailloux 8 - Kampong 2 

Zaterdag 1 april 2017 

Kampong 1 - De Nijeboulers 4

Kampong 2 - Cercle 3

Zaterdag 8 april 2017

Kampong 1 - De Gemshoorn 2

Kampong 2 - Les Cailloux 9

 

 

 

 

medicortmalta

 

 

 

contact7

Gepubliceerd op 05 februari 2015
Geschreven door Jose van Baaren Hits: 25679