Kampong Jeu de Boules
Ons bestuur
Mededelingen van het bestuur
Algemene ledenvergadering(ALV)
Contact

Kampong Jeu de Boules

kampong1 S.V.Kampong is de grootste Nederlandse omnisportvereniging met meer dan  5400 leden.
 De vereniging telt een Hockey, een Voetbal, een Cricket, een Squash, een  Tennis en een Jeu de Boules vereniging.
 Op 29 september 1902 werd de Utrechtse voetbal en cricket vereniging Kampong opgericht.
 Tot de omnivereniging behoort S.V. Kampong Hockey die met meer dan 3000 leden de grootste hockeyclub van Nederland is.
Hockey was in 1935 de derde sport die bij Kampong kon worden gespeeld. Op 1 april 1978 volgde Squash en op 18 mei 1979 Tennis. De Jeu de Boules vereniging is officieel opgericht op 1 juni 1987 en telt op dit moment 60 enthousiaste leden.

De naam Kampong is afkomstig van het Indische woord "Kampong" dat "omheind erf" betekent. De oprichters waren allemaal afkomstig uit dezelfde omheinde wijk in Utrecht, de Zeeheldenbuurt achter het voormalige Ooglijdersgasthuis in de F.C.Donderstraat, waar toen veel Indiëgangers woonden.

Het adres van onze accommodatie is Laan van Maarschalkerweerd 14, 3585 LJ Utrecht. Het postadres is  J.C.Welle, secretaris SV Kampong Jeu de Boules, Oostwijk 39, 3461 GP Linschoten.

 

       

 

 

Ons bestuur

Marius Verpalen
 Hans Welle
 Gerrit van Noortwijk
 Ernst van der Pas
 President
 Secretaris
 Penningmeester
 Accomodatie,evenementen en verhuur
tel: 06- 45696929
tel: 06 - 24795776    
 
 tel: 06 - 24935260
welle.jc@gmail.com

hetger@planet.nl
 pasklaarevents@planet.nl

 

Namens het bestuur: Netteke den Boer , sociale contacten: tel: 06 - 55133556

Mededelingen van het bestuur

Besluiten Algemene leden vergadering 10 maart 2016

In deze vergadering zijn de volgende besluiten genomen:

1 Het verslag van de bijzondere ALV van 11-6-2015 is goedgekeurd.

2 De exploitatierekening 2015 en de Balans per 31-12-2015 zijn goedgekeurd.

3 De begroting 2016 is goedgekeurd.

4 De vergadering heeft ingestemd met de herbenoeming van Gerrit van Noortwijk als

   penningmeester en Hans Welle als secretaris.

5 De vergadering heeft ingestemd met de benoeming van Lex van Beurten tot lid van de 

   kascommissie.

Het bestuur

15 maart 2016

Algemene ledenvergadering(ALV)

Uiterlijk 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar houdt onze vereniging een algemene ledenvergadering, de jaarvergadering. In de jaarvergadering komt ondermeer aan de orde:
*    Het jaarverslag en de rekening en verantwoording (balans en staat van baten en lasten, inclusief toelichting)
*    Benoeming van een lid van de kascommissie
*    Voorziening in eventuele vacatures
*    Voorstellen van het bestuur of de leden
De besluitendie die genomen zijn in de ALV van 19 maart 2015 en die van donderdag 11 juni 2015 zijn te vinden onder "Mededelingen van het bestuur".

 

Contact

contact7

Lex clubkampioen 2016

IMG 3227

Hij heeft er 12 jaar op moeten wachten voordat Lex dit jaar zijn tweede titel als clubkampioen binnenhaalde. Het frisse oktoberweer was kennelijk een goede basis om, zij het met een klein verschil met Martin, de titel weer te veroveren. Een mooie en verdiende overwinning die door een groot en deskundig publiek werd gadegeslagen. Uit betrouwbare bron werd duidelijk dat Lex pas laat in het seizoen wilde pieken. Dat is wel gelukt. Of dit toeval was of strategie daar verschillen de meningen over. Lex, Martin, Fred Buré en Samuel hebben er mooie wedstrijden van gemaakt. In de eerste 2 partijen waren de teams redelijk tegen e;lkaar opgewassen: 13-10 en 13-8, in de derde partij ging het razend snel naar 13-0
De eindstand is Lex 4 punten, score 36, 2e Martin 4 punten, score 34, 3e Fred Buré 4 punten, score 26 en 4e Samuel 0 punten, score 18.
De overige 31 aanwezige leden hebben voor de "fun" gespeeld en tussendoor genoten van de lekkere hapjes die de barploeg heeft gemaakt. Het was een mooie afsluiting van het seizoen. Rest nog dit jaar het Eindejaarsetentje op vrijdag 9 december in het Cricketclubhuis.

clubk  2016

 

HW,26 oktober 2016

Start inschrijving obligatielening "Geef Kampong energie".

Duurz 17 De  bouw van ons nieuwe clubhuis is zichtbaar in volle gang en gaat voorspoedig. Een belangrijke ambitie is dat we een duurzaam clubhuis neerzetten, waarvoor we duurzame maatregelen gaan nemen. Zo kunnen de jaarlijkse energiekosten gereduceerd worden en de belasting op het milieu tot een minimum worden beperkt. Hierbij vraagt Kampong haar leden voor support om met elkaar de hiervoor benodigde gelden bijeen te brengen. Zie voor verdere details de home-page door te klikken op de link: www.kampong.nl

 Het bestuur

12-2-2017

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Agenda maart en april 2017 

agenda 17

  • Donderdag 23 maart 2017, aanvang 20.00 uur, Algemene ledenvergadering. Info volgt.
  • Zondag 2 april start van het speelseizoen.Aanvang wedstrijden 11.30 uur.
  • Maandag 17 april, 2de Paasdag, Paasontbijt. Info volgt.

HW, 9-2-2017

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Wedstrijdprogramma 2017

Kampong speelt zijn thuiswedstrijden

bij PVN, Galecopperzoom te Nieuwegein.

Aanvang wedstrijden 12.00 uur

Zaterdag 14 januari 2017

Gemshoorn 3 - Kampong 1       3-5

Les Cailloux 9 - Kampong 2       1-7

Zaterdag 28 januari

Kampong 1 - Kampong 2           4-4

Zaterdag  11 februari

Les Cailloux 8 - Kampong 1        5-3

Kampong 2 - De Nijeboulers 4    3-5

Zaterdag 25 februari

Kampong 1 - Cercle 3

Kampong 2 - De Gemshoorn 2

Zaterdag 11 maart

Kampong 1 - Les Cailloux 9

Les Taxateurs 3 - Kampong 2

Zaterdag 25 maart

Les Taxateurs 3 - Kampong 1

Les Cailloux 8 - Kampong 2

Zaterdag 1 april

Kampong 1 - De Nijeboulers 4

Kampong 2 - Cercle 3

Zaterdag 8 april

Kampong 1 - De Gemshoorn 2

Kampong 2 - Les Cailloux 9 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 

Eindejaarsetentje

eindej1 16

De kookkunstvan Floris en Lisette, de warme ambiance van het cricketclubhuis en de aanwezigheid van 41 jeu de boulesleden zorgden er voor dat het eindejaarsetentje een geslaagde afsluiting van het seizoen 2016 is geworden. Behalve eten, drinken en praten werd er door Marius ook nog een toespraak gehouden. Op onnavolgbare wijze heeft hij inentingen, kwakzalverij, 50PLUS en de plakoksel weten te koppelen aan Jeu de Boules. Een boeiende redenering waarover nog na te denken valt. Woorden van dank waren er voor de leden van de lustrumcommissie, Nicoline, Wil en Ernst, die de traditionele spijker uitgereikt kregen voor de organisatie van de feestelijkheden van ons 6de lustrum. Er werd daarbij flink gezoend. Ook dat maakt het voorzitterschap zo aantrekkelijk.

eindej2 16
HW, 13-12-2016

   UPDATE : 7 februari 2017
Lees het laatste nieuws over de nieuwbouw van ons nieuwe clubhuis.bouw 2016

Wil je precies weten hoe de vlag er bij hangt en wat er allemaal is gebeurd en nog staat te gebeuren, klik op de afbeelding.

Wil je vast een virtuele tocht door het nieuwe clubhuis maken klik dan op de onderstaande link. Leuk en zeker de moeite waard.

https://www.youtube.com/watch?v=0NQysasVDZw

Het bestuur

8 februari 2017 

 

 

contact7

Gepubliceerd op 05 februari 2015
Geschreven door Jose van Baaren Hits: 24129

medicortmalta