Belangrijk: seizoen 2020 gestopt

Beste leden,

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Het seizoen 2020 zit er op.

Wij hebben op basis van de op dinsdagavond jl. aangekondigde aanvullende maatregelen van het kabinet om het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, besloten het seizoen 2020 per direct te beëindigen en de jeu de boules accommodatie te sluiten. Er kan vanaf nu dus niet meer worden gebouled. Het boulen om het clubkampioenschap 2020 gaat dus ook niet door. 

De door het kabinet genomen besluiten hebben ons geen ruimte gelaten om in clubverband te kunnen blijven boulen. Bovendien vinden wij dat, gegeven de risicogroep waar het ruime merendeel van onze leden toe behoort, er veilig en zonder risico gespeeld moet kunnen worden. Dat kan vanwege het nog steeds toenemende aantal besmettingen niet meer.

Dit besluit vinden we heel jammer en gaat ons aan het hart. In het begin van ons seizoen konden we niet volgens onze planning starten en aan het einde van het seizoen konden we niet afsluiten op een manier die ons voor ogen stond. Het corona virus heeft ons gehele speelseizoen in de greep gehouden. Gelukkig konden we vanaf 1 juli t/m 11 oktober,  met alle beperkingen, toch een flink aantal partijen spelen.

Omdat we naar ons idee nog wel even, zo niet een aantal maanden, last blijven houden van het coronavirus moeten jullie er rekening mee houden dat het eindejaarsetentje op 12 december niet door gaat. Mocht er toch een mogelijkheid zijn dan horen jullie dat natuurlijk van ons.

Al met al vinden wij het bijzonder spijtig dat ons seizoen 2020 op deze manier moet eindigen. Wij en jullie ook hadden dat natuurlijk graag anders gezien.

Naar verwachting zullen we elkaar weer kunnen ontmoeten op de Algemene ledenvergadering omstreeks eind februari/begin maart 2021.

Het gaat jullie allen goed,

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

15 oktober 2020