Samuel is benoemd tot Lid van Verdienste

Tijdens de barbecue voor de vrijwilligers van Kampong Voetbal is Samuel Garnette voor zijn vele verdiensten voor Voetbal benoemd tot Lid van Verdienste.

Namens heel Jeu de Boules van harte gefeliciteerd.

 HW, 14 juli 2021