Start seizoen 2021

Beste leden,

Toch is er ook goed nieuws.

In de persconferentie van het kabinet op maandag 8 maart is aangekondigd dat alle belangrijke maatregelen om het coronavirus er onder te krijgen blijven bestaan. Er is echter één kleine aanpassing aangekondigd waar wij  blij mee zijn omdat dit de mogelijkheid geeft het jeu de boulesseizoen op maandag 5 april, aanvang 11.30 uur, te beginnen. Echter zo als het er nu naar uitziet zonder het paasontbijt. Als alternatief voor het paasontbijt denken wij nu aan een pinksterontbijt op maandag 24 mei, 2e pinksterdag. Jullie horen hierover van ons.

Door het kabinet is besloten dat er in groepjes van 4 personen, door volwassenen ouder dan 27 jaar, gesport mag worden. Dat kan alleen als we allemaal de basisregels, zoals de 1,5 meter afstand bewaren, goed en consequent toepassen.

In de aangekondigde persconferentie op 23 maart zullen mogelijk verdere versoepelingen worden aangekondigd, die dan op woensdag 31 maart  kunnen ingaan. Dat kan dus betekenen dat het terras van “Seesigt” open mag op onze eerste speeldag. Dat is nu nog heel onzeker.

Wij gaan als bestuur aan de slag aan er voor te zorgen dat we op maandag 5 april op een veilige en verantwoorde wijze kunnen boulen. De protocollen van het NOC*NSF en de NJBB zullen voor ons leidend zijn.

In normale tijden gaat de Algemene ledenvergadering altijd vooraf aan de start van het speelseizoen. Dat zal nu anders zijn. Wij willen dat de leden hierbij fysiek aanwezig kunnen zijn. We plannen straks een datum die dit mogelijk maakt. De statuten geven ons daarvoor de ruimte tot 1 juli 2021.

Direct na de volgende persconferentie van het kabinet op 23 maart zullen we jullie informeren hoe we precies verder gaan.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur, 19 maart 2021