Jaarprogramma 2021 Jeu de Boules

Beste leden,

Het is niet de eerste keer dat wij een verandering van ons jaarprogramma 2021 moeten aankondigen.

In ons jaarprogramma hebben wij aangegeven dat wij op vrijdag 18 juni onze Midsummernight barbecue zouden organiseren.

Op dit moment zijn er nog teveel regels die een gezellige barbecue in de weg staan. Dat geldt dan met name voor de beperking van het aantal mensen aan één tafel, de 1,5 meter afstand houden en dat als we binnen zitten, iedereen een vaste zitplaats moeten hebben om geloop te voorkomen. Deze beperkingen hebben ons ertoe gebracht de Midsummernight bbq op 18 juni door te schuiven naar eind juli. Wij zijn dan wat verder in de tijd en wij hopen dat we dan weer op de gebruikelijke manier, verlost van de meeste beperkingen, binnen of buiten kunnen zitten bij de barbecue in het cricketclubhuis. De definitieve datum volgt zsm.

Wat wij niet ingepland hadden in ons jaarprogramma is de Algemene ledenvergadering en onze lustrumdag ter gelegenheid van ons 35 jarig bestaan.

Wij hebben nu een datum voor de Algemene ledenvergadering vastgesteld. Deze wordt gehouden op donderdag 15 juli, aanvang 20.00 uur in het grote clubhuis, De precieze vergaderplaats staat op de uitnodiging voor de ALV, die jullie begin juli  ontvangen

Als laatste punt het volgende.

Dit jaar bestaat de SV Kampong Jeu de Boules 35 jaar. Dat is een mooie maar niet speciale leeftijd. Wij willen deze verjaardag toch vieren. Wij organiseren daarvoor een lustrumdag in september. Over de datum en de inhoud van de dag worden jullie tijdig door ons geïnformeerd. 

Dit was het voor deze keer.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

7 juni 2021