Aftreden van Marius Verpalen als voorzitter.

Tijdens de Algemene ledenvergadering van 5 maart is Marius Verpalen, na 8 jaar voorzitterschap, afgetreden.

Het afscheid na zoveel jaren en na zo veel verdiensten voor de SV Kampong Jeu de Boules was emotioneel. Marius zelf keek met veel plezier terug op zijn voorzitterschap. Er is tijdens die periode veel tot stand gebracht. De Jeu de Boules accommodatie heeft een flinke opknapbeurt gehad, het aantal actieve leden is gestegen en financieel zijn we gezond.

Alle drie zittende bestuursleden hebben hem toegesproken en concludeerden dat er onder zijn leiding veel is gebeurd, dat de sfeer altijd gezellig en goed is geweest en dat de vereniging er goed voor staat. Tijdens onze vele bestuursvergaderingen werd niet alleen vergaderd maar ook vaak flink gelachen. En zo hoort het ook. Als voorzitter gaf hij iedereen de ruimte.

Als dank voor zijn vele activiteiten ontving hij o.a. het traditionele messing plaatje voor zijn bank, een “Spijker”, een prent en bloemen.

Een bijzondere periode is afgesloten. Een buitengewoon plezierig en aimabel mens heeft het bestuur verlaten. Het zal even wennen zijn.

HW, 10-3-2020