Besluiten van de algemene ledenvergadering.

Op donderdag 5 maart zijn tijdens de algemene ledenvergadering, die door 23 leden is bijgewoond, de volgende belangrijke besluiten genomen.

  • De exploitatierekening 2019 en de Balans per 31-12-2019 zijn goedegekeurd.
    • De kascommissie heeft een goedkeurende verklaring afgelegd.
    • Het bestuur is door de vergadering gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid;
  • Mevr. Stephanie Stokvis is benoemd tot lid van de kascommissie;
  • De begoting 2020 is goedgekeurd
  • De voorzitter, Marius Verpalen is afgetreden
  • Gerrit van Noortwijk is benoemd tot voorzitter.

Secr., 10 maart 2020